Indicadores do sector

Para realizar o seguimento do sector postal, definimos os principais indicadores deste, segmentados en sector postal tradicional e sector da mensaxería e paquetería.

Con este fin, solicitamos información periodicamente aos distintos operadores postais sobre a súa actividade, validamos e analizamos os datos subministrados e calculamos a evolución dos principais indicadores.

Últimas resolucións

Todos os informes de indicadores do sector no ámbito postal