Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/1114/20 - AMUNDI / SABAM

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 12 jun 2020
Competencia

C/1100/20 - ALGECO / ALQUIBALAT

Resolución del Consejo - Archivo | 12 jun 2020
Competencia

C/1087/19 - GRUPO BIMBO/FÁBRICA DE PATERNA DE SIRO

Resolución del Consejo - Autorización 1ª fase con compromisos | 12 jun 2020
Competencia

C/1116/20 - PIGMENTS / NEGOCIO FERRO

Entrada de la notificación | 11 jun 2020
Energía
Audiovisual
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/054/19 - REMUNERACIÓN 902 ORANGE

Resolución del Consejo - Multa | 09 jun 2020
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/055/19 - REMUNERACIÓN 902 BT

Resolución del Consejo - Multa | 09 jun 2020