Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/1320/22 - SERCOMISA / FORMENTERA CARGO

Resolución del Consejo - Archivo | 14 set. 2022
Competencia

C/1309/22 - EDILIANS/LA ESCANDELLA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 14 set. 2022
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

C/1326/22 - STAR MADRID RETAIL / ACTIVOS MERCEDES

Entrada de la notificación | 14 set. 2022
Competencia

INF/DC/162/22 - STREAMING APUESTAS COPA Y SUPERCOPA

Informe del Consejo | 12 set. 2022
Competencia

SNC/DC/093/22 - TELEFÓNICA COMPROMISO 4

Resolución del Consejo - Existencia infracción, Multa | 12 set. 2022
Competencia

SNC/DC/157/21 - ELECTRA ALTO MIÑO / ACTIVOS ARNOIA

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 09 set. 2022
Promoción de Competencia
Energía

SNC/DE/059/22 - GAVIPLAS S.L

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 09 set. 2022
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía

CFT/DE/199/22 - ENDESA / OMIE -RDLEY 10/2022-

Resolución del Consejo | 08 set. 2022
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía