Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Competencia

C/1052/19 - CIMSA / ACTIVOS CEMEX

Entrada de la notificación | 05 jul. 2019
Promoción de Competencia
Transporte

STP/DTSP/030/19 - RENFE MERCANCÍAS ANCHO MÉTRICO EXENCIÓN RE 2177/2017

Resolución del Consejo - Aprobación | 04 jul. 2019
Competencia

C/1043/19 - AVANZA / GRUPO PESA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 04 jul. 2019
Competencia

C/1048/19 - CHIESI FARMACEUTIC / SANTHERA PHARMACEUTICALS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 04 jul. 2019
Energía

CDC/DE/016/19 - CESIÓN DEL DÉFICIT ELÉCTRICO 2013

Resolución del Consejo | 04 jul. 2019
Competencia

C/1042/19 - ACITURRI / ALESTIS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 04 jul. 2019
Competencia

INF/DC/085/19 - LIGA NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL

Informe del Consejo | 04 jul. 2019
Competencia

VS/0341/11 - CORREOS

Resolución del Consejo - Ejecución de sentencia, Modificación sanción | 04 jul. 2019
Postal

STP/DTSP/023/19 - SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL DE LA URBANIZACION SOTOVERDE

Resolución del Consejo - Aprobación | 04 jul. 2019
Energía
Energía
Promoción de Competencia
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/094/19 - BB PHONE PORTABILIDAD

Acuerdo del Consejo - Incoación | 04 jul. 2019
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/091/19 - INCUMPLIMIENTO TEST REPLICABILIDAD BANDA ANCHA

Acuerdo del Consejo - Incoación | 04 jul. 2019
Telecomunicaciones
Promoción de Competencia
Competencia

C/1049/19 - ADVENT / VITALDENT

Entrada de la notificación | 01 jul. 2019