Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/1117/20 - VT GROUP / SOCIEDADES DE GRUPO BOLUDA

Entrada de la notificación | 15 jul. 2020
Promoción de Competencia
Competencia

S/DC/0611/17 - OBRA CIVIL

Resolución del Consejo - Archivo, Caducado | 14 jul. 2020
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

VC/0612/14 - TELEFÓNICA/DTS

Resolución del Consejo - Prórroga compromisos / condiciones | 09 jul. 2020
Energía
Energía
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Energía
Energía

INS/DE/307/19 - JUAN DE FRUTOS GARCÍA S.L. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 07 jul. 2020
Energía

INS/DE/306/19 - JUAN DE FRUTOS GARCÍA S.L. CUOTAS 2017

Resolución del Consejo | 07 jul. 2020
Energía

INS/DE/305/19 - JUAN DE FRUTOS GARCÍA S.L. CUOTAS 2016

Resolución del Consejo | 07 jul. 2020
Energía