Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Energía
Energía
Energía
Postal
Postal
Postal
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/011/18 - SCC 2017 CELLNEX

Resolución del Consejo - Aprobación | 26 jun 2019
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/016/18 - SCC 2017 VODAFONE

Resolución del Consejo - Aprobación | 26 jun 2019
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/015/18 - SCC 2017 TELEFÓNICA MÓVILES

Resolución del Consejo - Aprobación | 26 jun 2019
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/010/18 - SCC 2017 ORANGE

Resolución del Consejo - Aprobación | 26 jun 2019
Audiovisual
Audiovisual
Transporte
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

C/1047/19 - NUFRI / INDULLEIDA

Entrada de la notificación | 21 jun 2019