Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Transporte

STP/DTSP/045/19 - TRANSERVI EXENCIÓN RE 2177/2017

Resolución del Consejo - Aprobación | 29 oct. 2019
Telecomunicaciones
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual
Competencia

C/1066/19 - BERKSHIRE/ACUMED/OSTEOMED/MICROAIRE/PRECISION EDGE/SK PRODUCTS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 24 oct. 2019
Competencia

C/1065/19 - GEOPOST/TIPSA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 24 oct. 2019
Competencia

C/1068/19 - GLOBAL AVIATION / GESTAIR / EXECUTIVE AIRLINES

Entrada de la notificación | 23 oct. 2019
Audiovisual
Energía

INS/DE/076/19 - REDEXIS GAS S.A. CUOTAS GTS AÑO 2018.

Resolución del Consejo | 22 oct. 2019
Energía
Energía
Energía
Energía
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/121/18 - DISCRIMINACIÓN NEBA COBRE Y FIBRA

Resolución del Consejo - Multa | 22 oct. 2019