Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía

INS/DE/184/19 - NEDGIA CASTILLA Y LEON S.A. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 07 maig 2020
Energía

INS/DE/182/19 - NEDGIA ANDALUCIA S.A. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 07 maig 2020
Energía
Audiovisual
Transporte
Promoción de Competencia
Transporte

STP/DTSP/013/20 - APROBACIÓN PROPUESTA ACUERDO MARCO RENFE VIAJEROS

Resolución del Consejo - Aprobación | 06 maig 2020
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

C/1111/20 - DEA CAPITAL AF / PIERALISI

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 30 abr. 2020
Energía
Energía
Telecomunicaciones

PORT/DTSA/001/20 - GESTIÓN DE PORTABILIDADES ESTADO DE ALARMA

Resolución del Consejo - Aprobación | 28 abr. 2020
Energía

LIQ/DE/001/19 - LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. AÑO 2019.

Informe de análisis de resultados y seguimiento mensual de liquidación | 28 abr. 2020