Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/121/18 - DISCRIMINACIÓN NEBA COBRE Y FIBRA

Resolución del Consejo - Multa | 22 oct. 2019
Audiovisual

SNC/DTSA/065/19 - SNC/DTSA/065/19/RTVE

Resolución del Consejo - Multa | 22 oct. 2019
Transporte
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

S/0025/19 - GESTION DE ARCHIVOS

Acuerdo - Incoación | 14 oct. 2019
Energía

SNC/DE/067/19 - SOMISAL S.A

Resolución del Consejo - Multa | 10 oct. 2019
Telecomunicaciones
Audiovisual
Telecomunicaciones

OFE/DTSA/009/18 - INTERFACES GBE MONOFIBRA EN NEBA Y NEBA LOCAL

Resolución del Consejo - Aprobación | 10 oct. 2019
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía