Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/1046/19 - JUST EAT / CANARY

Entrada de la notificación | 21 jun 2019
Competencia

R/AJ/014/19 - VODAFONE

Resolución del Consejo - Denegación de interesado, Desestimación | 20 jun 2019
Promoción de Competencia
Competencia

VC/0730/16 - JUST EAT/ LA NEVERA ROJA

Resolución del Consejo - Cumplimiento | 20 jun 2019
Competencia

VC/0600/14 - DIA/GRUPO EL ARBOL

Resolución del Consejo - Cumplimiento | 20 jun 2019
Competencia

VS/0518/14 - AERC

Resolución del Consejo | 20 jun 2019
Competencia

VS/0422/12 - CONTRATOS DE PERMANENCIA

Resolución del Consejo - Cumplimiento | 20 jun 2019
Competencia

SAMUR/02/18 - TRANSPORTE ESCOLAR MURCIA

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 20 jun 2019
Competencia

S/DC/0552/15 - AGIC

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 20 jun 2019
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Postal
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía