Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Postal

SNC/DTSP/048/19 - [FCCOURIER] FINAL CONTACTO COURIER S.A

Acuerdo de la Dirección - Inicio de procedimiento | 02 oct. 2019
Competencia

S/DC/0612/17 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 01 oct. 2019
Competencia

C/1064/19 - CIRSA/SPORTIUM

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 01 oct. 2019
Competencia

VS/0504/14 - AIO

Sentencia - Estimación (Dª MARGARITA ALFONSEL JAEN) | 01 oct. 2019
Competencia

VS/0504/14 - AIO

Sentencia - Estimación (Dª MARIA ALAEZ USON) | 01 oct. 2019
Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/049/19 - RECHAZO PORTABILIDADES

Resolución del Consejo | 25 set. 2019
Energía

INS/DE/115/19 - ELÉCTRICA DE VER S.L. CUOTAS 2017.

Resolución del Consejo | 25 set. 2019
Energía

INS/DE/114/19 - ELÉCTRICA DE VER S.L. CUOTAS 2016.

Resolución del Consejo | 25 set. 2019
Energía

INS/DE/113/19 - ELÉCTRICA DE VER S.L. CUOTAS 2015.

Resolución del Consejo | 25 set. 2019