Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/1081/19 - SIX / BME

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 13 febr. 2020
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

C/1098/20 - REDEXIS / CEPSA GLP 3

Entrada de la notificación | 12 febr. 2020
Audiovisual

SNC/DTSA/050/15 - MEDIASET

Resolución del Consejo - Multa | 11 febr. 2020
Telecomunicaciones
Audiovisual
Audiovisual
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía