Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/1053/19 - BSC / BTG - 2

Entrada de la notificación | 17 jul. 2019
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/103/18 - XFERA CIRCULAR 1/2013

Resolución del Consejo - Multa | 17 jul. 2019
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/102/18 - ORANGE CIRCULAR 1/2013

Resolución del Consejo - Multa | 17 jul. 2019
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/101/18 - VODAFONE ONO CIRCULAR 1/2013

Resolución del Consejo - Multa | 17 jul. 2019
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/100/18 - VODAFONE CIRCULAR 1/2013

Resolución del Consejo - Multa | 17 jul. 2019
Telecomunicaciones
Audiovisual
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/052/18 - PROVISIÓN FIBRA OSCURA PARA EDS

Resolución del Consejo | 17 jul. 2019
Telecomunicaciones

ANME/DTSA/001/18 - MERCADO 18-2003

Resolución del Consejo - Aprobación | 17 jul. 2019
Competencia

S/0013/19 - CONSERVACIÓN CARRETERAS

Acuerdo - Incoación | 15 jul. 2019
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Energía