Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Promoción de Competencia
Competencia

C/1041/19 - PRIMEROSALUD / RIBERA SALUD

Entrada de la notificación | 31 maig 2019
Competencia

S/DC/0594/16 - ANELE

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 30 maig 2019
Competencia

S/DC/0590/16 - DAMA VS SGAE

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 30 maig 2019
Competencia

C/1040/19 - IIF/ACTIVOS EDPR

Entrada de la notificación | 30 maig 2019
Energía
Energía
Energía

CFT/DE/021/19 - IBERCAM / ELAWAN ENERGY S.L.

Acuerdo del Consejo - Otra | 29 maig 2019
Telecomunicaciones

OFE/DTSA/012/18 - VERIFICACION NEBA LOCAL

Resolución del Consejo - Aprobación | 29 maig 2019
Postal
Postal

STP/DTSP/019/19 - SOLICITUD DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIA URBANIZACIÓN SECTOR R7

Resolución del Consejo - Aprobación | 29 maig 2019
Postal

STP/DTSP/018/19 - SOLICITUD DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIA URBANIZACIÓN SECTOR R6

Resolución del Consejo - Aprobación | 29 maig 2019
Postal

STP/DTSP/017/19 - SOLICITUD DECLARACIÓN ENTORNO ESPECIA URBANIZACIÓN MONTESANO

Resolución del Consejo - Aprobación | 29 maig 2019
Postal
Postal