Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Promoción de Competencia, Unidad de Mercado
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado

UM/004/20 - TALLERES REPARACIÓN VEHÍCULOS - BARCELONA

Informe del organismo | 29 abr. 2020
Energía
Energía
Telecomunicaciones
Energía

LIQ/DE/001/19 - LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. AÑO 2019.

Informe de análisis de resultados y seguimiento mensual de liquidación | 28 abr. 2020
Energía
Energía
Postal
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía