Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Telecomunicaciones

OFE/DTSA/013/17 - ACCESO COMPARTIDO

Resolución del Consejo - Aprobación | 19 set. 2019
Competencia

C/1063/19 - PROA CAPITAL / GRUPO GALLO

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 19 set. 2019
Competencia
Competencia

C/1061/19 - TAKEAWAY / JUST EAT

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 19 set. 2019
Competencia

C/1060/19 - ARTÁ CAPITAL / GRUPO PREVING

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 19 set. 2019
Competencia

C/1057/19 - UVESCO / SIMPLY -ACTIVOS-

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 19 set. 2019
Energía
Energía

INS/DE/018/19 - ENAGAS TRANSPORTE S.A.U. LIQUIDACIONES 2018

Resolución del Consejo | 19 set. 2019
Energía

INS/DE/017/19 - ENAGAS TRANSPORTE S.A.U. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 19 set. 2019
Energía

INS/DE/103/19 - ELÉCTRICA DE CANTOÑA S.L. CUOTAS 2017.

Resolución del Consejo | 19 set. 2019
Energía

INS/DE/102/19 - ELÉCTRICA DE CANTOÑA S.L. CUOTAS 2016.

Resolución del Consejo | 19 set. 2019
Energía

INS/DE/101/19 - ELÉCTRICA DE CANTOÑA S.L. CUOTAS 2015.

Resolución del Consejo | 19 set. 2019
Energía

INS/DE/099/19 - ELÉCTRICA DE GRES S.L. CUOTAS 2017.

Resolución del Consejo | 19 set. 2019
Energía

INS/DE/098/19 - ELÉCTRICA DE GRES S.L. CUOTAS 2016.

Resolución del Consejo | 19 set. 2019
Energía

INS/DE/097/19 - ELÉCTRICA DE GRES S.L. CUOTAS 2015.

Resolución del Consejo | 19 set. 2019
Audiovisual
Competencia

SAMAD/03/19 - ICPM-SERVICIO COMÚN DE ACTOS DE COMUNICACIÓN

Resolución del Consejo - Archivo | 19 set. 2019
Audiovisual
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/068/19 - USO CRMO EN MARCO

Resolución del Consejo | 19 set. 2019