Competencia

Preservamos e garantimos a existencia dunha competencia efectiva nos mercados no ámbito nacional, fundamental para o correcto funcionamento dunha economía de mercado e para o benestar dos consumidores.

Funcións

Condutas anticompetitivas

Investigamos acordos anticompetitivos entre empresas, abusos de posición de dominio e outras prácticas prohibidas que prexudican a competencia nos mercados.

Programa de clemencia

Ofrecémoslles unha saída aos participantes en carteis a cambio da súa axuda para rematar con estas prácticas anticompetitivas.

Unidade de Intelixencia Económica

Aplicamos a análise de datos e a intelixencia artificial para a detección de oficio de prácticas anticompetitivas.

 

Colaboración cidadá anónima

Acceso ás tres canles dispoñibles, que preservan o anonimato e a confidencialidade, e mediante as cales calquera cidadán pode comunicar os indicios de comportamentos anticompetitivos.

Concentracións

Controlamos as concentracións entre empresas para evitar que estas poñan en risco a competencia nos mercados.

Vixilancia

Vixiamos que as Resolucións do Consello da CNMC se cumpran, incluído o pagamento das multas.

Coordinación coas CCAA

Colaboramos e coordinámonos coas Autoridades de Competencia das Comunidades Autónomas.

ECN/Internacional

Colaboramos no marco da Rede Europea de Autoridades de Competencia (ECN) para o cumprimento da normativa nesta materia en todo o Espazo Económico Europeo. Coordinamos accións con outros organismos internacionais.

Servizos á súa disposición

Denuncia de conduta prohibida

Instrucións e requirimentos para formular unha denuncia e acceso ao trámite telemático.

Clemencia: solicitude de exención ou redución

Instrucións para presentar unha solicitude de exención ou de redución e acceso ao trámite telemático.

Colaboración cidadá: detección de carteis

Permite achegar información sobre carteis (infraccións en licitacións públicas, acordos de prezos ou repartición de mercado).

 

Notificación de concentracións

Instrucións sobre como notificar e acceso ao trámite telemático.

Procedemento de consulta previa

Permite formular unha consulta á CNMC para saber se unha operación constitúe unha concentración económica e se debe ser notificada.

Contactos previos á notificación

Correo de contacto para iniciar comunicacións previas a unha notificación de concentración.

Síguenos por RSS

Engade o noso feed da competencia ao teu servizo favorito.