Postal

Traballamos para garantir, preservar e promover o correcto funcionamento do sector postal en beneficio dos consumidores e usuarios.

Funciones

Revisión de prezos

Verificamos que os prezos e as demais condicións comerciais dos servizos postais cumpren os principios que establece a lexislación.

Acceso á rede e outras infraestruturas postais

Traballamos para garantir o acceso dos operadores postais á rede postal pública e a outras infraestruturas de conformidade cos principios de transparencia, proporcionalidade e non discriminación.

Contabilidade analítica

Verificamos a contabilidade analítica do operador designado para prestar o servizo postal universal.

 

Financiamento do SPU

Verificamos o custo neto do servizo postal universal e a carga financeira inxusta derivada da súa prestación.

Ámbitos especiais

Autorizamos, se é o caso, excepcións á prestación do servizo postal universal.

Indicadores do sector

Realizamos o seguimento dos principais indicadores do sector postal.

 

Calidade do SPU

Controlamos e medimos as condicións de prestación do servizo postal universal.

Actividade internacional

Participamos activamente en distintos foros internacionais, como ERGP (Grupo de Reguladores Europeos de Servizos Postais), CEN (Comité Europeo de Normalización) e DG Growth (Comisión Europea), así como no Comité da Directiva de Servizos Postais.

Informes e consultas

Elaboramos informes sobre proxectos normativos, estudos e resolvemos consultas sobre materias que poidan afectar o desenvolvemento do mercado.

Servizos á súa disposición

Síguenos por RSS

Engade o noso feed de postal ao teu servizo favorito