Competència

Preservem i garantim l’existència d’una competència efectiva en els mercats en l’àmbit nacional, fonamental  per al funcionament correcte d’una economia de mercat i per al benestar dels consumidors.

Funcions

Conductes anticompetitives

Investiguem acords anticompetitius entre empreses, abusos de posició de domini i altres pràctiques prohibides que perjudiquen la competència en els mercats.

Programa de clemència

Oferim una sortida als participants en càrtels a canvi de la seva ajuda per acabar amb aquestes pràctiques anticompetitives.

Unitat d’Inteligència Econòmica

CApliquem l’anàlisi de dades i la intel·ligència artificial per a la detecció d’ofici de pràctiques anticompetitives.

 

Colaboració ciutadana anònima

Accés als 3 canals disponibles, que preserven l’anonimat i la confidencialitat i, mitjançant els quals, qualsevol ciutadà pot comunicar els indicis de comportaments anticompetitius.

Concentracions

Controlem les concentracions entre empreses per evitar que aquestes posin en risc la competència en els mercats.

Vigilància

Vigilem que les resolucions del Consell de la CNMC es compleixin, inclòs el pagament de les multes.

ECN/Internacional

Col·laborem en el marc de la Xarxa Europea d’Autoritats de Competència (ECN) per al compliment de la normativa en aquesta matèria en tot l’espai econòmic europeu. Coordinem accions amb altres organismes internacionals.

Coordinació amb les CA

Col·laborem i ens coordinem amb les autoritats de competència de comunitats autònomes.

Serveis a la vostra disposició

Denúncia de conducta prohibida

Instruccions i requeriments per formular una denúncia i accés al tràmit telemàtic.

Clemència: sol·licitud d’exempció o reducció

Instruccions per presentar una sol·licitud d’exempció o de reducció i accés al tràmit telemàtic.

Col·laboració ciutadana: detecció de càrtels

Permet aportar informació sobre càrtels (infraccions en licitacions públiques, acords de preus o repartiment de mercat).

 

Notificació de concentracions

Instruccions sobre com notificar i accés al tràmit telemàtic.

Procediment de consulta prèvia

Permet formular una consulta a la CNMC per saber si una operació constitueix una concentració econòmica i si s’ha de notificar.

Contactes previs a la notificació

Correu de contacte per iniciar comunicacions prèvies a una notificació de concentració.

Segueix-nos per RSS

Afegeix el nostre feed de competència al teu servei preferit.