E-2014-02: EL SECTOR AEROPORTUARIO EN ESPAÑA

Estudios de mercado

Historial del expediente E-2014-02

NÚMERO

E-2014-02

ÁMBITO

  • General

SECTORES

  • H.51: transporte aéreo (REGLAMENTO CE No 1893/2006 NACE rev2)
  • H.5223: actividades anexas al transporte aéreo (REGLAMENTO CE No 1893/2006 NACE rev2)