Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Energía

INS/DE/213/20 - ELECTRA ALTO MIÑO S.A. CUOTA 2016

Resolución del Consejo | 17 Dec 2020
Competencia

S/0028/20 - LEADIANT

Acuerdo - Incoación | 17 Dec 2020
Postal
Competencia

S/0014/20 - CONSUMO ESTRATEGICO

Acuerdo - Incoación | 17 Dec 2020
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/166/19 - CONFLICTO DIALOGA VS XFERA

Resolución del Consejo | 17 Dec 2020
Audiovisual
Telecomunicaciones

R/AJ/147/19 - RECURSO DE ALZADA DE TELEFÓNICA CONTRA DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Resolución del Consejo - Estimación parcial | 17 Dec 2020
Telecomunicaciones

INF/DTSA/080/20 - AYUDAS BANDA ANCHA GIPUZKOA - GUIPÚZCOA

Acuerdo del Consejo - Otra | 17 Dec 2020
Audiovisual
Telecomunicaciones

CNS/DTSA/1427/20 - EXTENSIÓN COBERTURA LA RIOJA

Acuerdo del Consejo - Otra | 17 Dec 2020
Telecomunicaciones

IFP/DTSA/061/19 - LIQUIDACIÓN DE PAGOS 11810

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 17 Dec 2020