Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Energía

OPD/DE/001/20 - OPERADORES PRINCIPALES. AÑO 2019

Resolución del Consejo | 10 Dec 2020
Postal
Transporte
Competencia

C/1151/20 - MEMORA / SERVICIOS FUNERARIOS

Entrada de la notificación | 10 Dec 2020
Energía

OPD/DE/002/20 - OPERADORES DOMINANTES. AÑO 2019

Resolución del Consejo | 10 Dec 2020
Energía
Telecomunicaciones

R/AJ/082/20 - RECURSO DE ALZADA - TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.

Resolución del Consejo - Desestimación | 10 Dec 2020
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/078/20 - REMUNERACIÓN INDEBIDA OPERA

Acuerdo del Consejo - Incoación | 10 Dec 2020
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/079/20 - REMUNERACIÓN INDEBIDA TESAU

Acuerdo del Consejo - Incoación | 10 Dec 2020
Audiovisual
Audiovisual
Competencia

C/1142/20 - RDM / PAPRINSA / ONDUPACART / COPLASA / FERGERDELL

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 09 Dec 2020
Competencia

C/1137/20 - ASTERION / AXION

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 09 Dec 2020
Competencia

C/1141/20 - GLENDOWER / IBERMATICA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 09 Dec 2020
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado

UM/068/20 - PROYECTO PANADERÍA - GUADALAJARA

Informe del organismo | 09 Dec 2020
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado

UM/075/20 - LICENCIA SEGUNDA OCUPACIÓN - ALTEA

Informe del organismo | 09 Dec 2020