Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Energía

INS/DE/117/20 - RUIZ DE LA TORRE S.L. CUOTAS 2016

Resolución del Consejo | 15 Set 2020
Energía

INS/DE/050/20 - MANUEL ROBRES CELADES S.L. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 15 Set 2020
Energía

INS/DE/049/20 - MANUEL ROBRES CELADES S.L. CUOTAS 2017

Resolución del Consejo | 15 Set 2020
Energía

INS/DE/048/20 - MANUEL ROBRES CELADES S.L. CUOTAS 2016

Resolución del Consejo | 15 Set 2020
Energía
Energía
Promoción de Competencia
Competencia

C/1126/20 - NEURAXPHARM/ACTIVOS DE BUCCOLAM

Entrada de la notificación | 14 Set 2020
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/009/20 - SCC 2018 TELEFÓNICA

Resolución del Consejo | 10 Set 2020
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía