Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Promoción de Competencia
Competencia

C/1161/21 - CUBICO/T-SOLAR

Entrada de la notificación | 21 Jan 2021
Audiovisual

IFPA/DTSA/040/20 - ACUERDO ARCHIVO DUREX

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 21 Jan 2021
Energía
Energía
Energía
Energía

INS/DE/219/20 - HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA S.L. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 21 Jan 2021
Energía

INS/DE/218/20 - HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA S.L. CUOTAS 2017

Resolución del Consejo | 21 Jan 2021
Energía

INS/DE/217/20 - HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA S.L. CUOTAS 2016

Resolución del Consejo | 21 Jan 2021
Energía

INS/DE/211/20 - ELÉCTRICA VAQUER S.A. CUOTAS 2018

Resolución del Consejo | 21 Jan 2021
Energía

INS/DE/210/20 - ELÉCTRICA VAQUER S.A. CUOTAS 2017

Resolución del Consejo | 21 Jan 2021
Energía

INS/DE/209/20 - ELÉCTRICA VAQUER S.A. CUOTAS 2016

Resolución del Consejo | 21 Jan 2021
Energía
Energía

CFT/DE/088/20 - BLUE VIKING / REE -LA ESPLUGA 400 KV-

Resolución del Consejo | 21 Jan 2021
Competencia

C/1162/21 - ALBIA/JORDIAL

Entrada de la notificación | 21 Jan 2021
Energía
Energía
Energía