Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Transporte

STP/DTSP/051/22 - MODIFICACIÓN ACUERDO MARCO OUIGO FLEXIBILIZACION COVID

Acuerdo - Rectificación de error material o aritmético | 28 febr. 2023
Transporte

CFT/DTSP/284/22 - CONFLICTO AMPLIACION PLAZO DE ACUERDOS MARCOS

Resolución del Consejo | 07 febr. 2023
Transporte

STP/DTSP/053/22 - MODIFICACIÓN ACUERDO MARCO RENFE VIAJEROS CABECERAS

Acuerdo - Rectificación de error material o aritmético | 24 gen. 2023
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

STP/DTSP/012/22 - SUPERVISIÓN ANUAL TARIFAS AENA 2023

Resolución del Consejo | 24 nov. 2022
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

STP/DTSP/038/22 - MODIFICACION ACUERDO MARCO ILSA

Resolución del Consejo | 26 jul. 2022
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

STP/DTSP/024/21 - DENUNCIA AEFP PRECIOS RENFE ALQUILER

Resolución del Consejo | 12 maig 2022
Transporte
Transporte
Transporte
Transporte

STP/DTSP/001/22 - SUPERVISIÓN ANUAL TARIFAS AENA 2022

Resolución del Consejo | 17 febr. 2022
Transporte

INF/DTSP/015/22 - INFORME SOBRE LA ESTRATEGIA INDICATIVA

Informe del Consejo | 10 febr. 2022