Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Audiovisual

R/AJ/117/20 - SOLICITUD REVISIÓN OFICIO - CALIFICACIÓN CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Resolución del Consejo - Inadmisíón por no recurrible | 11 febr. 2021
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual

FOE/DTSA/020/20 - FILMIN EJERCICIO 2019

Acuerdo del Consejo - Ampliación del plazo máximo para resolver | 28 gen. 2021
Audiovisual

FOE/DTSA/019/20 - RAKUTEN EJERCICIO 2019

Acuerdo del Consejo - Ampliación del plazo máximo para resolver | 28 gen. 2021
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual

IFPA/DTSA/040/20 - ACUERDO ARCHIVO DUREX

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 21 gen. 2021
Audiovisual

IFPA/DTSA/039/20 - ACUERDO ARCHIVO LA VENENO

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 21 gen. 2021
Audiovisual

IFPA/DTSA/037/20 - ACUERDO ARCHIVO VODAFONE

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 21 gen. 2021
Audiovisual

IFPA/DTSA/034/20 - ACUERDO ARCHIVO TWITTER

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 21 gen. 2021
Audiovisual
Audiovisual

IFPA/DTSA/041/20 - ACUERDO ARCHIVO DUREX GELES ÍNTIMOS E ÍNTIMA PROTECT

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 21 gen. 2021
Audiovisual

IFPA/DTSA/022/20 - ARCHIVO DENUNCIA IMPRESCINDIBLES

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 21 gen. 2021