Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/1375/23 - INDRA / NEGOCIO ATM DE SELEX

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 22 març 2023
Competencia

C/1361/22 - WONDERBOX / SMARTBOX

Resolución del Consejo - Autorización 1ª fase con compromisos | 15 març 2023
Competencia

SNC/DC/006/23 - MASMOVIL SUMINISTRO INFORMACIÓN

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 15 març 2023
Competencia

VS/0490/13 - ACUERDOS TELEFÓNICA/YOIGO

Resolución del Consejo - Ejecución de sentencia | 15 març 2023
Competencia

C/1374/23 - SAFRAN / NEGOCIO ELS DE THALES

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 08 març 2023
Competencia

C/1373/23 - BAVARIAN NORDIC / NEGOCIO DE VACUNAS PARA VIAJES DE EMERGENT BIOSOLUTIONS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 08 març 2023
Competencia

C/1372/23 - CHIESI / AMRYT

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 08 març 2023
Competencia

R/AJ/141/22 - CEPSA

Resolución del Consejo | 08 març 2023
Competencia

SNC/DC/153/22 - FUSIÓN TERMINALES MÓVILES

Resolución del Consejo - Existencia infracción, Multa | 06 març 2023
Competencia

C/1363/23 - ALCAMPO / ACTIVOS DIA

Resolución del Consejo - Autorización 1ª fase con compromisos | 01 març 2023
Competencia

S/0628/18 - RESIDUOS 2

Resolución del Consejo - Archivo | 01 març 2023
Competencia

VS/0014/07 - GESTION DE RESIDUOS SANITARIOS

Resolución del Consejo - Devolución multa | 01 març 2023
Competencia

S/0003/23 - LUMINORA

Acuerdo - Incoación | 27 febr. 2023
Competencia

C/1371/23 - KME / KMD STOLBERG

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 21 febr. 2023
Competencia

C/1367/23 - SAREB / FAB

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 21 febr. 2023
Competencia

C/1365/23 - FREMMAN / BOLLO

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 21 febr. 2023
Competencia

R/AJ/146/22 - APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LTD

Resolución del Consejo | 21 febr. 2023
Competencia

C/1370/23 - GRÜNENTHAL / NEGOCIO DE MEDICAMENTOS DE KKI

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 15 febr. 2023
Competencia

C/1366/23 - CELLI - NAPOZ / EXCLUSIVAS JJL

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 15 febr. 2023
Competencia

C/1364/23 - NEWCO / SERVEO - IRIS GLOBAL

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 15 febr. 2023
Competencia

C/1336/22 - BSC / M.I. TECH

Resolución del Consejo - Acuerdo inicio 2ª fase | 08 febr. 2023
Competencia

C/1262/22 - ALGECO / BALAT

Resolución del Consejo - Archivo | 08 febr. 2023
Competencia

C/1368/23 - RHEINMETALL/EXPAL

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 08 febr. 2023
Competencia

C/1362/22 - SEGURCAIXA ADESLAS / IMQ SEGUROS Y GRUPO IMQ

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 08 febr. 2023
Competencia

SAMUR/02/22 - RADIO TAXI MURCIA

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 08 febr. 2023