Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/1473/24 - GOODLIFE / AUDENS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 19 jun 2024
Competencia

C/1471/24 - DEACAPITAL / ÑAMING

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 19 jun 2024
Competencia

C/1475/24 - ESTEVE / NEGOCIO DE MEDICAMENTOS PERRIGO

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 19 jun 2024
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Audiovisual
Audiovisual
Telecomunicaciones, Audiovisual

CNS/DTSA/587/24 - CNS/DTSA/587/24/CRTVE

Acuerdo del Consejo | 13 jun 2024
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/338/23 - TESAU VS VOIPED DESCONEXIÓN POR IMPAGO

Resolución del Consejo | 13 jun 2024
Telecomunicaciones

VECO/DTSA/001/24 - SCC 2022 CELLNEX

Resolución del Consejo | 13 jun 2024
Telecomunicaciones

RO/DTSA/0212/24 - CANCELACIÓN MENSAJERÍA

Resolución del Consejo | 29 maig 2024
Telecomunicaciones