Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Audiovisual
Transporte
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Audiovisual, Telecomunicaciones
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual