Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Energía
Energía
Postal
Competencia

C/1024/19 - BROADVIEW / FORMICA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 30 Abr 2019
Energía
Energía
Energía
Postal
Postal
Transporte

STP/DTSP/125/18 - PRUEBA EQUILIBRIO ECONÓMICO SERVICIO ARRIVA

Resolución del Consejo - Aprobación | 30 Abr 2019
Postal
Postal
Postal
Postal
Postal
Energía
Competencia

VS/0345/11 - CRIADORES DE CABALLOS

Resolución del Consejo | 30 Abr 2019