Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Competencia

SAMAD/03/19 - ICPM-SERVICIO COMÚN DE ACTOS DE COMUNICACIÓN

Resolución del Consejo - Archivo | 19 Set 2019
Audiovisual
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/068/19 - USO CRMO EN MARCO

Resolución del Consejo | 19 Set 2019
Telecomunicaciones

OFMIN/DTSA/008/18 - PRECIOS PERFIL 600MB

Resolución del Consejo - Aprobación | 19 Set 2019
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado

UM/071/19 - CENTROS FORMACIÓN EMPLEO CANARIAS 5

Informe del organismo | 18 Set 2019
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Transporte

STP/DTSP/040/19 - ADIF ESTACIONES VIAJEROS EXENCION RE 2017/2177

Resolución del Consejo - Aprobación | 12 Set 2019
Postal
Energía
Energía
Audiovisual

SNC/DTSA/058/19 - CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA S.A.

Acuerdo del Consejo - Incoación | 12 Set 2019
Telecomunicaciones
Audiovisual
Promoción de Competencia