Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Energía

CNS/DE/144/21 - CONSULTAS EN RELACIÓN CON LA CIRCULAR 1/2021

Acuerdo del Consejo - Aclaración de Resolución | 15 Xul 2021
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía