Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Transporte
Postal
Energía
Energía
Audiovisual
Audiovisual
Competencia

C/1099/20 - PROA CAPITAL / GRUPO SOLITIUM

Entrada de la notificación | 17 Feb 2020
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

R/AJ/139/19 - MANUFACTURAS AURA S.A

Resolución del Consejo - Inspección, Desestimación | 13 Feb 2020
Competencia

R/AJ/137/19 - EL CORTE INGLES

Resolución del Consejo - Inspección, Desestimación | 13 Feb 2020
Competencia

SAMAD/06/19 - CREMATORIOS

Resolución del Consejo - Archivo | 13 Feb 2020
Competencia

S/0003/20 - PROPTECH

Acuerdo - Incoación | 13 Feb 2020
Competencia

S/0626/18 - RADARES METEOROLÓGICOS

Resolución del Consejo | 13 Feb 2020