Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Promoción de Competencia
Postal

SNC/DTSP/048/19 - [FCCOURIER] FINAL CONTACTO COURIER S.A

Acuerdo de la Dirección - Inicio de procedimiento | 02 oct. 2019
Competencia

S/DC/0612/17 - MONTAJE Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 01 oct. 2019
Competencia

C/1064/19 - CIRSA/SPORTIUM

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 01 oct. 2019
Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Transporte

STP/DTSP/041/19 - ADIF TERMINALES MERCANCIAS EXENCIÓN RE 2177/2017

Resolución del Consejo - Aprobación | 25 set. 2019
Energía
Energía
Competencia

C/1065/19 - GEOPOST/TIPSA

Entrada de la notificación | 25 set. 2019