Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Promoción de Competencia
Energía
Energía
Competencia

SNC/DC/048/21 - DGTF/PARPÚBLICA/TAP

Resolución del Consejo - Multa, Reducción por los dos conceptos -40% | 20 jul. 2021
Competencia

C/1216/21 - EVERARC / SK INTERMEDIATE

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 20 jul. 2021