Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Energía
Energía
Energía
Telecomunicaciones, Audiovisual

SNC/DTSA/030/23 - NOTIFICACIÓN TELEDIFUSIÓN MADRID

Resolución del Consejo - Multa | 14 set. 2023
Audiovisual

IFPA/DTSA/254/22 - ARCHIVO QUEJAS IMÁGENES CON CONTENIDO SEXUAL EXPLICITO

Acuerdo del Consejo - Archivo de expediente | 14 set. 2023
Telecomunicaciones

CNS/DTSA/1264/22 - CDN Y GA

Acuerdo del Consejo | 14 set. 2023
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/154/22 - USO INDEBIDO 11824

Resolución del Consejo - Multa | 14 set. 2023
Competencia

C/1413/23 - HELVETIA / FUNERARIA EL RECUERDO

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 13 set. 2023
Competencia

C/1412/23 - MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS / FUNERARIA LUIS NUEVO

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 13 set. 2023
Competencia

C/1411/23 - PERMIRA / ALTAMAR CAM PARTNERS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 13 set. 2023
Competencia

C/1410/23 - CONCESUR - ACTIVOS MERCEDES

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 13 set. 2023
Transporte
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Competencia

C/1408/23 - ROQUETTE/ QUALICAPS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 06 set. 2023
Competencia

C/1386/23 - ABANCA / TARGOBANK

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 06 set. 2023
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía

CFT/DE/145/23 - CIRCINUS ENERGY S.L.U. / REE -CIRCINUS-

Resolución del Consejo | 06 set. 2023
Energía