Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía

SNC/DE/141/21 - ALDRO ENERGIA

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 13 oct. 2021
Energía
Energía

SNC/DE/142/21 - BIROU GAS S.L.

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 07 oct. 2021
Competencia

C/1239/21 - MCH / NEGOCIO B2B URIACH

Entrada de la notificación | 07 oct. 2021
Energía
Energía
Energía
Energía
Competencia

C/1238/21 - GRUPO BDR THERMEA -BAXI- / HITECSA

Entrada de la notificación | 06 oct. 2021
Telecomunicaciones

ANME/DTSA/002/20 - MERCADOS ACCESO LOCAL CENTRAL

Resolución del Consejo | 06 oct. 2021