Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Competencia

C/1216/21 - EVERARC / SK INTERMEDIATE

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 20 Xul 2021
Energía

CNS/DE/144/21 - CONSULTAS EN RELACIÓN CON LA CIRCULAR 1/2021

Acuerdo del Consejo - Aclaración de Resolución | 15 Xul 2021
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Promoción de Competencia