Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Competencia
Competencia

C/1466/24 - CIRCET/COMFICA

Entrada de la notificación | 21 Mai 2024
Competencia

VS/0562/15 - CABLES BT/MT

Resolución del Consejo - Ejecución de sentencia | 21 Mai 2024
Competencia

VS/0587/16 - COSTAS BANKIA

Resolución del Consejo - Incumplimiento, Instar / Interesar incoación expediente | 21 Mai 2024
Competencia

S/DC/0587/16 - COSTAS BANKIA

Resolución del Consejo - Incumplimiento, Instar / Interesar incoación expediente | 21 Mai 2024
Competencia

R/AJ/041/24 - COFARES SANTA ENGRACIA

Resolución del Consejo | 21 Mai 2024
Competencia

R/AJ/040/24 - COFARES ALCOBENDAS

Resolución del Consejo | 21 Mai 2024
Competencia

SNC/DC/001/24 - DENEGACIÓN COFARES

Resolución del Consejo - Archivo | 21 Mai 2024
Competencia

S/0008/20 - TELEASISTENCIA DOMICILIARIA

Resolución del Consejo - Archivo | 21 Mai 2024
Energía
Energía
Energía
Energía
Transporte
Energía
Telecomunicaciones
Competencia

C/1464/24 - VISALIA / SEROSENSE

Entrada de la notificación | 21 Mai 2024
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Postal

STP/DTSP/054/23 - SOLICITUD DE ENTORNO ESPECIAL URBANIZACION LA VENTA

Acuerdo del Secretario del Consejo por delegación | 29 Abr 2024
Competencia

C/1463/24 - CEPSA / BALLENOIL

Resolución del Consejo - Autorización 1ª fase con compromisos | 21 Mai 2024