Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Energía

SNC/DE/141/21 - ALDRO ENERGIA

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 13 Out 2021
Energía
Energía

SNC/DE/142/21 - BIROU GAS S.L.

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 07 Out 2021
Competencia

C/1239/21 - MCH / NEGOCIO B2B URIACH

Entrada de la notificación | 07 Out 2021
Energía
Energía
Energía
Energía
Competencia

C/1238/21 - GRUPO BDR THERMEA -BAXI- / HITECSA

Entrada de la notificación | 06 Out 2021
Telecomunicaciones

ANME/DTSA/002/20 - MERCADOS ACCESO LOCAL CENTRAL

Resolución del Consejo | 06 Out 2021