SPUaren finantzaketa

SPUaren finantzaketa funtsa eta horren finantzaketari eragiten dioten prestazio publikoak kudeatzen ditugu.

Urtero, izendatutako operadoreari ezarritako SPUaren zerbitzu publikoaren kostu garbia egiaztatzen dugu, eta SPUaren zerbitzu publikoaren obligazioek eragiten dioten bidegabeko zama finantzarioa zehazten dugu.

Azken espedienteak

SPUaren finantzaketaren espediente guztiak