Plan de Actuación (2020)

2020rako Jarduera Planean jasotzen dira MLBNak ekitaldi honetan Plan Estrategikoko helburuak betetzeko asmoz garatu nahi dituen ekintza espezifikoak. Agiri honen xedea da jardunbide horiek azaltzea. Horretarako, 2. atalean, 2019ko Jarduera Planaren betetze-mailaren laburpen-balantze bat dago eta, 3. atalean, 2020an gauzatzea aurreikusten diren jardunbide nagusienak, arloka banatuta, izango diren berritasunak nabarmenduz.  

Aurten, gainera, beharrezkoa ikusi da ahalegin gehigarri bat egitea, ekintza hauek Agenda 2030 ekimenaren helburuekin zenbateraino egiten duten bat jakiteko.

 

 

 

Plan de Actuación de 2019

Anexo 

 

 

Plan de actuación 2018

 

Plan de actuación 2017

Plan de actuación 2016.

Plan de actuación 2015.