SPUaren kalitatea

Posta Zerbitzu Unibertsala (SPU) eskaintzeko baldintzak kontrolatu eta neurtzen ditugu, ondorengo hiru adierazle hauen arabera:

  • Gutunak, posta-txartelak eta posta-paketeak igortzeko batez besteko epeen inguruko helburuak.
  • Posta bulego eta lokaletan erabiltzailea artatzeko erabilitako batez besteko denbora.
  • Fidagarritasun-maila, urte osoan Posta zerbitzuan aurkeztutako erreklamazio guztiak aintzat hartuta, Sustapen Ministerioan SPUaren inguruan egindako erreklamazio-portzentajearen arabera neurtuta.

Azken ebazpenak

Posta arloan SPUaren kalitatearen inguruan egindako espediente guztien ebazpenak