Sarerako sarbidea

Sarerako eta bestelako azpiegitura eta posta zerbitzuetarako sarbidearen inguruko indarreko arauen aplikazioa ikuskatu eta kontrolatzen dugu.

Ezarritako tarifek gardentasun, ez-diskriminazio eta sarearen titularrari eragindako kostuaren estaldura printzipioak betetzea ikuskatzen dugu, eta tarifek SPUaren finantzazio-beharrak eta operadoreari konpentsagarri zaion bidegabeko zama finantzarioa ez areagotzea ere egiaztatzen dugu.

Kontratuetako tarifak zehazteko irizpideak garatzen ditugu.

Operadoreen artek gatazkak konpontzen ditugu, posta sarerako eta bestelako azpiegitura zein zerbitzuetarako sarbideari dagozkionak.

SPUa emateko izendatu gabeko operadoreen arteko gatazkak arbitratzen ditugu.

Azken ebazpenak

Posta azpiegituretan sartzeko kontratu-ereduaren inguruko onarpen ebazpen guztiak. 

 

Posta Zerbitzu Unibertsala emateko izendatutako operadorearen kontabilitate analitikoa

Últimas 10 resoluciones de aprobaciones del contrato tipo de acceso a infraestructuras postales
Número
Nombre
Fecha resolución

CFT/DTSP/200/20

CFT/DTSP/200/20

CFT/DTSP/044/16

Posta arloko kontabilitate analitikoko azken 10 egiaztatze ebazpenak.