Zigortzaileak

Ondorengo arau-hausteetan, zehatze-gaitasuna dugu:

 • Arau-hauste oso larriak:
  • MLBNk komunikazio elektronikoen inguruko bere funtzioetan emandako ebazpen irmoen eta kautelazko neurrien ez betetzea.
  • Sarbide, interkonexio eta elkarreragingarritasun gaietako betebeharren ez-betetze larria.
  • Eramangarritasunaren inguruan ezarritako ezaugarri eta baldintzen ez-betetze larria.
 • Arau-hauste larriak:
  • Ikuskapena ukatu edo trabatzea, edo ikuskatzaileekin ez kolaboratzea.
  • MLBNk emandako ebazpen irmoak eta kautelazko neurriak berandu edo oker betetzea.
  • Incomplir les obligacions en matèria d’accés, interconnexió i interoperabilitat a què estiguin sotmesos.
  • Incomplir les obligacions en matèria d’accés, interconnexió i interoperabilitat a què estiguin sotmesos.
  • Eramangarritasunaren inguruan ezarritako ezaugarri eta baldintzak ez-betetzea.
 • Arau-hauste arinak:
  • MLBNk eskatutako datuak ez ematea edo justifikaziorik gabe atzeratzea, arau arautzailearen arabera exijigarria izanda.

Azken ebazpenak

Últimas 10 resoluciones de expedientes sancionadores en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha resolución
SNC/DTSA/097/18 <p>SNC/DTSA/097/18</p>
SNC/DTSA/099/18 <p>SNC/DTSA/099/18</p>
SNC/DTSA/103/18 <p>SNC/DTSA/103/18</p>
SNC/DTSA/102/18 <p>SNC/DTSA/102/18</p>
SNC/DTSA/101/18 <p>SNC/DTSA/101/18</p>
SNC/DTSA/100/18 <p>SNC/DTSA/100/18</p>
SNC/DTSA/094/19 <p>SNC/DTSA/094/19/BB PHONE PORTABILIDAD</p>
SNC/DTSA/091/19 <p>SNC/DTSA/091/19/OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN DE TELEFÓNICA</p>
SNC/DTSA/057/19 <p>SNC/DTSA/057/19</p>
SNC/DTSA/016/19 <p>SNC/DTSA/016/19</p>

Telekomunikazioen arloko zehazpen-espedienteen azken 10 ebazpenak

Expedientes en tramitación

Todos los expedientes sancionadores del ámbito telecomunicaciones en tramitación actualmente
Número Asunto Fecha incoación
SNC/DTSA/094/19 <p>SNC/DTSA/094/19/BB PHONE PORTABILIDAD</p>
SNC/DTSA/091/19 <p>SNC/DTSA/091/19/OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN DE TELEFÓNICA</p>
SNC/DTSA/057/19 <p>SNC/DTSA/057/19</p>
SNC/DTSA/016/19 <p>SNC/DTSA/016/19</p>
SNC/DTSA/056/19 <p>SNC/DTSA/056/19</p>
SNC/DTSA/055/19 <p>SNC/DTSA/055/19</p>
SNC/DTSA/054/19 <p>SNC/DTSA/054/19</p>
SNC/DTSA/053/19 <p>SNC/DTSA/053/19</p>
SNC/DTSA/052/19 <p>SNC/DTSA/052/19</p>
SNC/DTSA/121/18 <p>Acuerdo de incoación de un procedimiento sancionador contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U., por el presunto incumplimiento de su obligación de no discriminación impuesta en la resolución de 24 de febrero de 2016, por la que se aprobó la definición y el análisis de los mercados 3a, 3b y 4.</p>

Ver más opciones de búsqueda para estos expedientes