Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Promoción de Competencia
Audiovisual
Audiovisual

SNC/DTSA/016/18 - CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Consejo - Multa | 14 Jun 2018
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/100/17 - PARLEM INCUMPLIMIENTO RECURSOS NUMERACIÓN

Resolución del Consejo - Multa | 14 Jun 2018
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/099/17 - FREEDOMPOP INCUMPLIMIENTO RECURSOS NUMERACIÓN

Resolución del Consejo - Multa | 14 Jun 2018
Competencia

C/0943/18 - FIERA / ISLALINK

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 14 Jun 2018
Audiovisual
Audiovisual
Audiovisual
Competencia

C/0947/18 - KLA-TENCOR CORPORATION / ORBOTECH LTD

Entrada de la notificación | 11 Jun 2018
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/104/17 - DIALOGA INCUMPLIMIENTO RECURSOS NUMERACIÓN

Resolución del Consejo - Multa | 06 Jun 2018
Audiovisual
Energía
Energía
Competencia

C/0946/18 - MAGNUM / EUROPEAN IO-N /VENEGA/ AIRE

Entrada de la notificación | 06 Jun 2018
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/103/17 - OPERA INCUMPLIMIENTO RECURSOS NUMERACIÓN

Resolución del Consejo - Multa | 06 Jun 2018
Competencia

C/0941/18 - DRALON/DOLAN

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 05 Jun 2018
Promoción de Competencia

AE/CNMC/126/16 - INV - LÍNEA DIRECTA DE EXPANSIÓN

Publicación en DOUE | 03 Jun 2018
Competencia

C/0945/18 - TALLERES ALEGRIA/DURO FELGUERA RALL

Entrada de la notificación | 01 Jun 2018