Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Energía
Promoción de Competencia
Competencia

C/1160/21 - LATOUR CAPITAL/SOLVAY

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 19 gen. 2021
Competencia

C/1158/21 - CIRCET IBERIA / ITETE

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 19 gen. 2021
Competencia

C/1151/20 - MEMORA / SERVICIOS FUNERARIOS

Resolución del Consejo - Acuerdo inicio 2ª fase | 19 gen. 2021
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Energía
Energía