Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

S/DC/0587/16 - COSTAS BANKIA

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 08 Mar 2018
Audiovisual

SNC/DTSA/016/18 - CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Acuerdo del Consejo - Incoación | 08 Mar 2018
Competencia

C/0923/18 - GRUPO AUDAX-GRUPO UNIELECTRICA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 08 Mar 2018
Telecomunicaciones
Energía
Audiovisual
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado

UM/013/18 - ITE - EUSKADI - PAÍS VASCO

Informe del organismo | 07 Mar 2018
Energía
Energía
Audiovisual
Competencia

C/0925/18 - RECORDATI / MYLAN

Entrada de la notificación | 02 Mar 2018
Competencia

VS/0373/11 - CORREOS 2

Resolución del Consejo - Pérdida sobrevenida de objeto | 01 Mar 2018
Energía
Audiovisual
Telecomunicaciones
Audiovisual
Energía
Competencia

C/0921/18 - SRG-INVISTA EQUITIES AAT BUSINESS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 22 Feb 2018