Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/1375/23 - INDRA / NEGOCIO ATM DE SELEX

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 22 març 2023
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia

AE/CNMC/140/23 - AYUDAS AL TEATRO Y AL CIRCO. 2023

Comunicación COM | 17 març 2023
Promoción de Competencia
Energía
Energía
Energía
Audiovisual

FOE/DTSA/032/22 - RLJ ENTERTAINMENT EJERCICIO 2021

Resolución del Consejo | 16 març 2023
Audiovisual

FOE/DTSA/019/22 - FILMIN EJERCICIO 2021

Resolución del Consejo | 16 març 2023
Audiovisual

FOE/DTSA/009/22 - MULTICANAL EJERCICIO 2021

Resolución del Consejo | 16 març 2023
Competencia

C/1361/22 - WONDERBOX / SMARTBOX

Resolución del Consejo - Autorización 1ª fase con compromisos | 15 març 2023
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

SNC/DC/006/23 - MASMOVIL SUMINISTRO INFORMACIÓN

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 15 març 2023
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

VS/0490/13 - ACUERDOS TELEFÓNICA/YOIGO

Resolución del Consejo - Ejecución de sentencia | 15 març 2023
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia