Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Competencia

C/0967/18 - TFH / COMSA FERROCARRIL

Entrada de la notificación | 06 Aug 2018
Telecomunicaciones
Audiovisual
Audiovisual
Competencia

VS/0423/12 - MUNTERS

Resolución del Consejo - Ejecución de sentencia, Modificación sanción | 26 Jul 2018
Energía
Energía

SNC/DE/024/17 - CATGAS ENERGIA S .A. Y ZERO ELECTRUM S.L.

Resolución del Consejo - Multa | 26 Jul 2018
Energía
Telecomunicaciones

OFMIN/DTSA/004/17 - TEST DE REPLICABILIDAD ECONÓMICA EMPRESARIAL

Resolución del Consejo - Aprobación | 26 Jul 2018
Energía

LIQ/DE/001/18 - LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. AÑO 2018.

Informe de análisis de resultados y seguimiento mensual de liquidación | 26 Jul 2018
Competencia

C/0965/18 - PENINSULA/ODISSEA/SAGITTARIUS/KIKO

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 26 Jul 2018
Competencia

C/0964/18 - MÉMORA-SERFUNTAN

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 26 Jul 2018
Energía
Competencia

C/0962/18 - EUROPE SNACKS / IBERSNACKS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 26 Jul 2018
Competencia

C/0961/18 - UNITED PETFOOD / BYNSA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 26 Jul 2018
Competencia

C/0960/18 - SANITAS/NÉCTAR

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 26 Jul 2018
Competencia

C/0945/18 - TALLERES ALEGRIA/DURO FELGUERA RAIL

Resolución del Consejo - Autorización 1ª fase con compromisos | 26 Jul 2018
Competencia

S/DC/0596/16 - ESTIBADORES VIGO

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 26 Jul 2018
Competencia

S/DC/0565/15 - LICITACIONES APLICACIONES INFORMÁTICAS

Resolución del Consejo - Existencia de práctica prohibida | 26 Jul 2018