Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse aquí

 

Postal

SNC/DTSP/039/19 - SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS - PONTANILLA-VAQUERIZAS

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 18 Mar 2019
Competencia

C/1020/19 - RESTEL / HISPASAT

Entrada de la notificación | 15 Mar 2019
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

C/1011/19 - BANKIA/MAPFRE VIDA/CAJA MURCIA VIDA/CAJA GRANADA VIDA

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 14 Mar 2019
Competencia

C/1005/19 - URBASER / CORPORACIO GRIÑO

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 14 Mar 2019
Promoción de Competencia
Energía
Energía

LIQ/DE/001/19 - LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. AÑO 2019.

Informe de análisis de resultados y seguimiento mensual de liquidación | 13 Mar 2019
Energía

LIQ/DE/001/18 - LIQUIDACIONES PROVISIONALES DE LAS ACTIVIDADES REGULADAS DEL SECTOR ELÉCTRICO. AÑO 2018.

Informe de análisis de resultados y seguimiento mensual de liquidación | 13 Mar 2019
Competencia

C/1019/19 - NORDIC CAPITAL/ SOLVIA

Entrada de la notificación | 13 Mar 2019
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Competencia

C/1018/19 - OPTRUST/LOMA/MACQUARIE/ACTIVOS FOTOVOLTAICOS II

Entrada de la notificación | 12 Mar 2019
Competencia

C/1017/19 - OPTRUST/LOMA/MACQUARIE/ACTIVOS FOTOVOLTAICOS

Entrada de la notificación | 12 Mar 2019
Promoción de Competencia