Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Postal
Energía
Postal
Transporte

SNC/DTSP/035/23 - ADIF ALTA VELOCIDAD

Resolución del Consejo - Multa | 18 Abr 2024
Energía
Energía
Energía
Energía
General
Competencia

SNC/DC/081/23 - RHEINMETALL

Resolución del Consejo - Existencia infracción, Multa | 30 Abr 2024
Transporte
Energía

SNC/DE/046/24 - HOLALUZ-CLIDOM S.A

Acuerdo de la Dirección - Incoación | 25 Abr 2024
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía