Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía

CFT/DE/086/19 - SOLUCIONES DE INGENIERÍA INDUSTRIAL S.L. / REE

Resolución del Consejo | 11 febr. 2021
Energía

DCOOR/DE/010/20 - PROPUESTA DE ESTABLECIMIENTO DE RCC

Resolución del Consejo | 11 febr. 2021
Energía