Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía

CFT/DE/389/23 - BEAGLE SOLAR ENERGY SL /EDISTRIBUCIÓN

Resolución del Consejo | 29 maig 2024
Energía
Energía
Energía
Energía

DJV/DE/006/22 - CONTRATO DE CRÉDITO MRG

Acuerdo del Consejo | 15 febr. 2024
Energía
Energía
Energía