Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía

SNC/DE/069/23 - IBERDROLA CLIENTES

Resolución del Consejo - Multa | 23 Mai 2024
Energía

SNC/DE/020/24 - IBERDROLA CLIENTES S.A.U

Resolución del Consejo - Multa | 23 Mai 2024
Energía

SNC/DE/048/23 - GAOLANIA SERVICIOS SL

Resolución del Consejo - Archivo | 23 Mai 2024
Energía

SNC/DE/063/23 - ENDESA ENERGÍA

Resolución del Consejo - Multa | 04 Abr 2024
Energía

SNC/DE/041/23 - ETERNAL ENERGY S.L

Resolución del Consejo - Multa | 21 Mar 2024
Energía

SNC/DE/127/22 - ENDESA ENERGÍA S.A

Resolución del Consejo - Multa | 15 Feb 2024
Energía

SNC/DE/022/24 - PEPE ENERGY S.L

Resolución del Consejo - Multa | 25 Abr 2024
Energía

SNC/DE/042/23 - SOLWE ENERGÍA S.L.

Resolución del Consejo - Multa | 15 Feb 2024
Energía

SNC/DE/028/23 - SMART ELECTRIC ENGINEERING P2P

Resolución del Consejo - Multa | 18 Xan 2024
Energía
Energía
Energía