Acordos e decisións

Mostramos todas as resolucións e acordos do Consello, todos os acordos públicos das Direccións de Instrución, os actos de trámite que deban ser publicados, as sentenzas dos órganos xurisdicionais e, en xeral, calquera acto da CNMC relevante. (Artigo 37 Lei de creación da CNMC 3/2013).

Para consultar a relación de acordos adoptados pulse sobre este enlace

 

Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Competencia

VS/0579/16 - DERIVADOS FINANCIEROS

Sentencia - Estimación, No se sabe -en plazo para recurrir al TS- (BANCO DE SABADELL, S.A.) | 28 Dec 2023
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía