Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Transporte
Energía
Telecomunicaciones, Audiovisual
Energía

SNC/DE/040/18 - MI ELECTRICA S.L

Resolución del Consejo - Multa | 13 jun 2019
Audiovisual
Telecomunicaciones
Audiovisual

SNC/DTSA/012/19 - MEDIASET

Resolución del Consejo - Prescrito | 13 jun 2019
Audiovisual

SNC/DTSA/011/19 - ATRESMEDIA

Resolución del Consejo - Prescrito | 13 jun 2019
Telecomunicaciones

ANME/DTSA/003/18 - MERCADO 1-2014 TERMINACIÓN EN REDES FIJAS

Resolución del Consejo - Aprobación y notificación del Proyecto de Medida a la Comisión Europea | 13 jun 2019
Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Competencia

S/DC/0619/17 - ACUERDO MARCO DE LA ESTIBA

Acuerdo - Remisión información a DGComp, Suspensión del plazo | 12 jun 2019
Competencia

VC/0612/14 - TELEFÓNICA/DTS

Resolución del Consejo - Incumplimiento, Instar / Interesar incoación expediente | 11 jun 2019
Competencia

C/1041/19 - PRIMEROSALUD / RIBERA SALUD

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 11 jun 2019
Competencia

C/1038/19 - ESSVP IV / NIDEC -ACTIVOS-

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 11 jun 2019
Competencia

C/1037/19 - MCH / PALACIOS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 11 jun 2019
Competencia

C/1036/19 - ACEK / NIU YUGANG / FORJAS IRAETA -ACTIVOS-

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 11 jun 2019
Competencia

C/1034/19 - EQT / IGENOMIX

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 11 jun 2019
Competencia

C/1033/19 - TOTAL / HOUGHTON ACTIVOS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 11 jun 2019