Plan de Actuación (2020)

El Pla d’Actuació 2020 recull les accions específiques que la CNMC vol dur a terme durant aquest exercici per assolir els objectius del Pla Estratègic. Aquest document té per objecte exposar aquestes línies d’actuació. A tal fi, la secció 2 inclou un breu balanç de compliment del Pla d’Actuació 2019. A la secció 3 s’hi enumeren les principals línies d’actuació previstes per l’any 2020 estructurades per àrees i s’hi ressalten les novetats que es presenten enguany.

A més a més, aquest any s’ha considerat necessari fer un esforç addicional per tal d’agafar consciència sobre en quina mesura les accions del Pla d’Actuació 2020 s’alineen amb els objectius de l’Agenda 2030.
 

Plan de Actuación de 2019

Anexo 

 

 

Plan de actuación 2018

 

Plan de actuación 2017

Plan de actuación 2016.

Plan de actuación 2015.