Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Audiovisual

SNC/DTSA/065/19 - SNC/DTSA/065/19/RTVE

Acuerdo del Consejo - Incoación | 25 jul. 2019
Energía
Energía
Telecomunicaciones

CFT/DTSA/049/19 - RECHAZO PORTABILIDADES

Acuerdo del Consejo - Medidas cautelares | 25 jul. 2019
Energía
Telecomunicaciones

OFMIN/DTSA/006/18 - DENUNCIA PROMOCIONES DE FÚTBOL DE VERANO 2018

Resolución del Consejo - Archivo | 25 jul. 2019
Competencia

VS/0486/13 - CONCESIONARIOS TOYOTA

Sentencia - Desestimación/Inadmisión (KOBE MOTOR S.L.) | 25 jul. 2019
Audiovisual

SNC/DTSA/003/19 - MEDIASET ESPAÑA

Resolución del Consejo - Multa | 24 jul. 2019
Audiovisual

SNC/DTSA/040/19 - CORPORACIÓN RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA

Resolución del Consejo - Multa | 24 jul. 2019
Promoción de Competencia, Unidad de Mercado
Telecomunicaciones

SNC/DTSA/099/18 - TELEFÓNICA CIRCULAR 1/2013

Resolución del Consejo - Multa | 24 jul. 2019
Audiovisual

SNC/DTSA/038/19 - MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A

Resolución del Consejo - Multa | 24 jul. 2019