Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Competencia

C/1251/21 - ARDIAN/ADAMO TELECOM

Entrada de la notificación | 17 nov. 2021
Competencia

C/1250/21 - PERRIGO / HRA PHARMA

Entrada de la notificación | 17 nov. 2021
Promoción de Competencia
Competencia

C/1246/21 - VAUBAN/RCS/RCA/RCG/MDH

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 16 nov. 2021
Promoción de Competencia
Competencia

C/1244/21 - PORTOBELLO CAPITAL GESTION / ACTIVOS CONDIS SUPERMERCATS

Resolución del Consejo - Autorización en 1ª fase | 16 nov. 2021
Promoción de Competencia