Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Promoción de Competencia
Promoción de Competencia
Energía

CNS/DE/144/21 - CONSULTAS EN RELACIÓN CON LA CIRCULAR 1/2021

Acuerdo del Consejo - Aclaración de Resolución | 15 jul. 2021
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía