Acords i decisions

Mostrem totes les resolucions i acords del Consell, tots els acords públics de les direccions d’instrucció, els actes de tràmit que s’hagin de publicar, les sentències dels òrgans jurisdiccionals i, en general, qualsevol acte rellevant de la CNMC (article 37 de la Llei de creació de la CNMC 3/2013).

Per consultar la relació d’acords adoptats, feu clic aquí

Energía
Transporte

IP/DTSP/035/19 - INFORMACIÓN PREVIA ACCESO MATERIAL RODANTE - ECO RAIL

Acuerdo - Archivo de expediente | 10 oct. 2019
Transporte

STP/DTSP/034/19 - RENFE MANTENIMIENTO EXENCIÓN RE 2177/2017

Resolución del Consejo - Aprobación | 10 oct. 2019
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía
Energía