Coordinació amb les CA

La Llei 1/2002 és el marc per desenvolupar les competències executives de l’Estat i les CA associades, exclusivament, amb les conductes prohibides (acords, abusos i competència deslleial). [1]

Estableix els mecanismes de coordinació i col·laboració necessaris, entre les diferents administracions, amb l’objectiu de concentrar les activitats desenvolupades per cadascuna, evitar la duplicació d’esforços i accions divergents en l’objectiu únic i comú d’aconseguir la màxima eficàcia en la defensa de la lliure competència.

 

 

Corresponen a l’Estat la competència legislativa i totes les actuacions executives en relació amb les pràctiques que puguin alterar la lliure competència en l’àmbit supraautonòmic o en el conjunt del mercat estatal. Així com la competència relativa a conductes que puguin atemptar contra la unitat de mercat nacional o contra principis reconeguts en la Constitució, com l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just entre les diverses parts del territori espanyol, la llibertat de circulació i l’establiment de les persones i la lliure circulació de béns a tot el territori estatal o la igualtat de tots els espanyols en l’exercici dels drets i en el compliment dels deures constitucionals.

La competència objectiva atribuïble a les comunitats autònomes es troba limitada a les actuacions executives que s’hagin de dur a terme en el territori de cada comunitat i que no afectin el mercat supraautonòmic.

Les competències per tramitar els expedients són excloents, per això, quan existeix discordança entre autoritats sobre qui és la competent per conèixer el cas, qualsevol de les autoritats en conflicte pot sol·licitar la convocatòria de la Junta Consultiva en matèria de conflictes, la qual està obligada a emetre l’informe corresponent, no vinculant, en el termini de quinze dies i, si escau, es pot plantejar el conflicte de competència corresponent davant del Tribunal Constitucional.

 

 

 

Informes de la Junta Consultiva de Competencia

 

 

Mapa de España

GaliciaPaís VascoAragónCataluñaCastilla LeónExtremaduraAndalucíaMurciaComunidad ValencianaCanarias

 


[1] Se n’exclouen el control de les concentracions econòmiques i el control de les ajudes públiques que puguin afectar la competència, així com l’aplicació a Espanya de les regles del Tractat Fundacional de la Unió Europea actual.