Activitat Internacional

Informació general

Cooperem amb la Comissió Europea i les autoritats de competència dels Estats membres de la Unió Europea en l’aplicació de les normes de competència de la UE (art. 101 i 102 del TFUE). Això suposa, entre d’altres, l’assistència als diferents comitès, grups de treball i reunions d’experts que es convoquen d’acord amb el que preveuen el Reglament (CE) núm. 139/2004, del Consell, de 20 de gener de 2004, sobre el control de concentracions entre empreses, i el Reglament (CE) núm. 1/2003, del Consell, de 16 de desembre de 2002, relatius a l’aplicació de les normes sobre competència que preveuen els articles 101 i 102 del TFUE.

" "ECN

La Comissió Europea i les autoritats estatals de competència de tots els Estats membres de la UE, inclosa la CNMC, apliquen de manera concurrent les normes de competència de la UE cooperant entre si a través de l’European Competition Network (ECN).

L’ECN constitueix un mecanisme eficaç per fer front a les infraccions de competència amb efecte al mercat de la UE i afavoreix l’aplicació de la legislació comunitària en matèria de defensa de la competència d’una manera homogènia. L’ECN també impulsa la convergència en l’aplicació de les normes nacionals dels Estats membres.

Más información

ec.europa.eu

Altres autoritats de  competència de l'ECN

MapaEuropa

 

" "ICN

La International Competition Network està formada per la majoria de països amb autoritats de competència d’àmbit mundial.
 

La seva missió és impulsar normes i procediments adequats per fomentar la defensa de la competència així com afavorir la cooperació internacional.

S’organitza en grups de treball dels quals forma part la CNMC.

L’any 2016 la CNMC va celebrar l’ICN Cartel Workshop, en el qual 57 agències de competència, professionals i organitzacions internacionals es van reunir per debatre i compartir les millors pràctiques en la lluita contra els càrtels.

Más información

internationalcompetitionnetwork.org

OAltres vincles d'interès

Legislació comunitària de aplicació:

Legislació nacional en anglès:

ICN templates:

 

Memorándum

 

  • Memorando de entendimiento entre la Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato de la República de Italia y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del Reino de España (27 de octubre de 2021)

 

  • Memorándum de entendimiento entre el Consejo de la Competencia del Reino de Marruecos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia del Reino de España (28 de enero de 2019)