Activitat international

Participem en diversos organismes internacionals, com els següents:

" "ERGA

Som membre de l’European Regulators Group for Audiovisual Media Service (ERGA), grup creat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió de 3 de febrer de 2014. Aquest grup està format per les autoritats independents competents en matèria audiovisual dels estats membres de la Unió Europea.

ERGA aconsella i assisteix la Comissió Europea en la implementació uniforme del marc regulador dels serveis de comunicació audiovisual, així com sobre qualsevol altra qüestió relacionada amb els mitjans de comunicació audiovisual que sigui competència de la Comissió. Així mateix, ERGA facilita tant l’intercanvi d’informació i bones pràctiques en l’aplicació del marc regulador europeu audiovisual, com la cooperació i la col·laboració entre els seus membres.
 

Per a això, s’han creat uns grups de treball en què participem activament.

" "EPRA

Som membre de l’European Platform of Regulatory Authorities (EPRA), plataforma creada el 1995, que constitueix un fòrum de discussió informal i d’intercanvi d’experiències i coneixements entre les autoritats reguladores audiovisuals a Europa.

 

" "    Altres

Actualment ocupem la vicepresidència de Mediterranean Network of Regulatory Authorities (MNRA). Aquesta xarxa, creada el 1997, es constitueix com a fòrum de discussió i d’intercanvi d’informació sobre qüestions relatives a la regulació audiovisual entre les autoritats reguladores independents de la Mediterrània..

Així mateix, ocupem la presidència de la Conferència Ibèrica de Consells Audiovisuals (CICA). A més de la CNMC, integren aquesta plataforma el Consell Audiovisual d’Andalusia (CAA), el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) i l’Entidade Reguladora para la Comunicaçao Social (ERC, autoritat audiovisual de Portugal). Aquesta plataforma busca crear i definir els mitjans que permetin un intercanvi eficaç d’informació i d’experiències entre els seus membres, així com les vies de col·laboració i de cooperació en el desenvolupament de les seves funcions.

Finalment, també som membre de la Plataforma de Reguladors del Sector Audiovisual d’Iberoamèrica (PRAI), creada a Xile el 2010. El seu objectiu és constituir un fòrum de debat i cooperació, d’intercanvi permanent d’informació i de recerca sobre matèries relacionades amb el marc legal de la regulació audiovisual.