Qualitat del SPU

Controlem i mesurem les condicions de prestació del SPU en funció d’aquests tres indicadors:

  • Objectius de mitjà termini d’expedició de cartes i targetes postals i paquet postal.
  • Índex de temps mitjà d’atenció ordinària a l’usuari en oficines i locals de Correus
  • Grau de fiabilitat mesurat a través del percentatge anual de reclamacions en l’àmbit del SPU formulades davant del Ministeri de Foment, sobre el total de les presentades davant de Correus.

Últimes resolucions

Totes les resolucions d’expedients de qualitat del SPU en l’àmbit postal