Comptabilitat analítica de l’operador designat per prestar el Servei Postal Universal

Verifiquem anualment els comptes analítics de l’operador designat i comprovem, entre altres coses, que diferencien de manera clara cadascun dels serveis i productes que formen part del SPU i els altres serveis i productes.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de Verificación de contabilidad analítica en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
STP/DTSP/009/15 VERIFICACIÓN CONTABILIDAD DE COSTES DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EJERCICIO 2014
STP/DTSP/006/15 VERIFICACIÓN CONTABILIDAD DE COSTES DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EJERCICIO 2013
PS/DTSP/0001/14 VERIFICACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTES DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EJERCICIOS 2011 Y 2012

Últimes 10 resolucions de verificació de comptabilitat analítica en l’àmbit postal.