Comptabilitat analítica de l’operador designat per prestar el Servei Postal Universal

Verifiquem anualment els comptes analítics de l’operador designat i comprovem, entre altres coses, que diferencien de manera clara cadascun dels serveis i productes que formen part del SPU i els altres serveis i productes.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de Verificación de contabilidad analítica en el ámbito Postal
Número Expediente Fecha de resolución
VECO/DTSP/001/23 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021
VECO/DTSP/002/20 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
VECO/DTSP/003/20 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017
VECO/DTSP/01/22 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020
VECO/DTSP/013/20 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019
VECO/DTSP/012/20 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018
VECO/DTSP/003/20 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017
VECO/DTSP/002/20 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016
VECO/DTSP/001/20 REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL MODELO DE CONTABILIDAD ANALÍTICA DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015
STP/DTSP/009/15 VERIFICACIÓN CONTABILIDAD DE COSTES DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. EJERCICIO 2014

Últimes 10 resolucions de verificació de comptabilitat analítica en l’àmbit postal.