Comptabilitat analítica de l’operador designat per prestar el Servei Postal Universal

Verifiquem anualment els comptes analítics de l’operador designat i comprovem, entre altres coses, que diferencien de manera clara cadascun dels serveis i productes que formen part del SPU i els altres serveis i productes.

Últimes resolucions

Últimas 10 resoluciones de Verificación de contabilidad analítica en el ámbito Postal
Número
Expediente
Fecha de resolución

Últimes 10 resolucions de verificació de comptabilitat analítica en l’àmbit postal.