Internacional

Participem en els fòrums de reguladors del sector de les comunicacions electròniques.

" "El Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC, per les sigles en anglès, o ORECE, per les sigles en castellà) és el fòrum que reuneix des del 2009 els reguladors independents europeus. El BEREC es va establir a través del Reglament (CE) núm. 1211/2009 i té com a objectius principals assessorar les institucions de la Unió Europea en el desenvolupament del mercat interior per a les xarxes de comunicacions electròniques i crear un vincle entre les autoritats nacionals de regulació i la Comissió Europea. Es tracta, a més, d’un organisme independent dels governs, de la Comissió Europea, així com de qualsevol altra entitat pública o privada.

Entre les tasques que desenvolupa el BEREC hi ha el desenvolupament i la divulgació de bones pràctiques reguladores i l’assistència als reguladors en qüestions de reglamentació, l’emissió de dictàmens i informes per proporcionar assessorament en relació amb el sector de les comunicacions electròniques. Tant els reguladors nacionals com la Comissió Europea han de tenir plenament en compte els dictàmens, les recomanacions, les directrius, l’assessorament i les bones pràctiques en matèria de reglamentació que adopti el BEREC.

El BEREC ha adoptat una estratègia a mitjà termini que inclou el període 2015-2017 per la qual estableix tres prioritats: (i) fomentar la competència i les inversions; (ii) fomentar el mercat interior i (iii) apoderar i protegir els usuaris finals.

Participem en el grup de reguladors independents del sector de les comunicacions electròniques, anomenat Independent Regulators Group (IRG). Aquest fòrum es va constituir el 1997 a iniciativa dels reguladors sectorials i reuneix els reguladors dels països europeus, membres o no de la Unió Europea, per compartir i desenvolupar bones pràctiques i dur a terme activitats com tallers o seminaris sobre qüestions rellevants del sector.

 

" "Actualment, ocupem la vicepresidència del Grup de Reguladors Euromediterranis (EMERG), del qual som membres. EMERG es va crear el 2008 com a plataforma informal per fomentar l’intercanvi de bones pràctiques sectorials entre les autoritats nacionals de reglamentació (ANR) de les dues bandes de la Mediterrània, tot i que la participació està oberta a totes les autoritats europees. Aquesta iniciativa s’inspira en els principis i ideals per a la cooperació euromediterrània establerts en la Declaració de Barcelona (2006).

 

" "REGULATEL és el Fòrum Llatinoamericà d’Ens Reguladors de Telecomunicacions creat el 1999 i que actualment reuneix 23 membres per coordinar i basar el desenvolupament de les telecomunicacions en la regió. Participem en les seves activitats des de l’inici i el 2013 vam ser designats membre de ple dret, juntament amb els reguladors de Portugal i Itàlia. En el marc de REGULATEL, desenvolupem el Programa d’excel·lència reguladora d’Espanya que possibilita que professionals llatinoamericans que treballin en un regulador o Ministeri d’Amèrica Llatina puguin fer estades formatives a la CNMC.