Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/297/22 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES S.L. en el conflicto planteado frente a XFERA MÓVILES S.A. UNIPERSONAL en relación con la interrupción del acceso a la red de Movistar
CFT/DTSA/125/22 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por MOVIMIENTO TELEVISIVO S.A. contra NETFIBER CONECTA 2020 S.L. por la supuesta ocupación irregular de algunas de sus infraestructuras físicas.
CFT/DTSA/061/22 Resolución del conflicto interpuesto por XFERA MÓVILES S.A.U. contra WIFISANCTIPETRI S.L.U. por el cese en la prestación de servicios por impago.
CFT/DTSA/254/22 Resolución del conflicto interpuesto por XTRA TELECOM S.A.U. contra FIBRA ÓPTICA ANDALUCÍA S.L. en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados por el primero.
CFT/DTSA/109/21 Resolución del conflicto de portabilidad interpuesto por Dialoga Servicios Ineractivos S.A. frente a Colt Technology Services S.A.U.
CFT/DTSA/217/22 Resolución del conflicto interpuesto por XTRA TELECOM S.A.U. contra CIBERÓPTIMA S.L. en relación con el impago de los servicios mayoristas prestados por el primero.
CFT/DTSA/170/21 Resolución por la que se pone fin al conflicto de interconexión interpuesto por 11811 NUEVA INFORMACIÓN TELEFÓNICA S.A.U. contra VODAFONE ESPAÑA S.A.U. por impedir el acceso a los servicios de consulta telefónica sobre números de abonados a través de sus líneas móviles.
CFT/DTSA/112/22 CFT/DTSA/112/22
CFT/DTSA/218/22 Resolución del conflicto entre Del-Internet y la Dirección General de Carreteras relativo a la realización de un estudio sobre el terreno en el municipio de l’Ampolla.
CFT/DTSA/241/21 Resolución relativa al conflicto de interconexión interpuesto por COLT TECHNOLOGY SERVICES S.A.U frente a TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U por la actualización del precio de originación móvil para llamadas gratuitas.

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions