Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/338/23 Resolución por la que se adoptan medidas provisionales en el conflicto de interconexión planteado por Telefónica de España, S.A. frente a Voiped Telecom, S.L.
CFT/DTSA/296/23 Resolución sobre la solicitud de medida provisional de ENREACH COMMUNICATIONS, S.L.U. en el conflicto de interconexión planteado frente a VODAFONE ESPAÑA, S.A.U.
CFT/DTSA/169/23 Resolución del conflicto de Interconexión interpuesto por TRISONATA, S.L. y DIALPLAN TELECOM, S.L.U. contra DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A., por el cambio de las condiciones económicas y la retención de pagos.
CFT/DTSA/106/23 Resolución del conflicto interpuesto por PUBLICACIONES DEL SUR, S.A. contra DÑA. MARÍA DEL CARMEN GÓMEZ MARÍN y GRUPO OPERADOR C45 DE MEDIOS AUDIOVISUALES ALTERNATIVOS, S.L., por la gestión del múltiplex en la demarcación de JAÉN-TL04J.
CFT/DTSA/265/22 Resolución del conflicto de acceso a tecnologías IoT interpuesto por ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L.
CFT/DTSA/281/22 Resolución sobre el conflicto de interconexión planteado por Telefónica contra Dialoga y Opera relativo a la migración de la interconexión a IP.
CFT/DTSA/236/23 Resolución del conflicto entre Conecta-3 y la Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia en materia de acceso a infraestructura física.
CFT/DTSA/255/22 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por INFORMACIÓN NÚMEROS DE TELÉFONO, S.L.U. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la devolución de los pagos de determinadas cantidades retenidas tras el bloqueo de la transmisión del tráfico hacia el número 11887.
CFT/DTSA/253/22 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por TELÉFONO DE INFORMACIÓN AL CLIENTE 24 HORAS, S.L. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la devolución de los pagos de determinadas cantidades retenidas tras el bloqueo de la transmisión del tráfico hacia el número 11827.
CFT/DTSA/079/20

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions