Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/001/19 CFT/DTSA/001/19/ASTRA vs. ATRESMEDIA/MEDIASET
CFT/DTSA/063/18 Resolución por la que se archiva el conflicto entre AUREA ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES, S.L. y UFD DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, S.A. relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador, por desaparición sobrevenida de su objeto.
CFT/DTSA/048/17 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 NUEVA INFORMACIÓN TELEFÓNICA, S.A. contra AIRE NETWORKS MEDITERRÁNEO, S.L.U.
CFT/DTSA/008/18 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 NUEVA INFORMACIÓN TELEFÓNICA, S.A. contra VODAFONE ESPAÑA, S.A., por la inserción de una locución informativa en la red móvil de esta última para las llamadas de sus clientes a los números cortos de consulta telefónica sobre números de abonado que gestiona la primera entidad.
CFT/DTSA/045/18 Resolución sobre el conflicto de acceso interpuesto por SAT TV PLUS, S.L.U. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la inviabilidad del uso compartido de un poste por superar la tensión máxima permitida.
CFT/DTSA/032/18
CFT/DTSA/043/17 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por UNIVERSAL TECNO SERVICES, REPRESENTACIÓN EN ESPAÑA, S.L. contra el INSTITUT MUNICIPAL D’INFORMATICA DE BARCELONA y TRADIA TELECOM, S.A., por la denegación del acceso a la red WIFI del Ayuntamiento de Barcelona.
CFT/DTSA/029/18 Resolución del conflicto de LLEIDA NETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, S.A. contra VODAFONE ENABLER ESPAÑA, S.L. en relación con la interoperabilidad de servicios de mensajes SMS.
CFT/DTSA/051/17 Resolución del conflicto de acceso entre R.D.L. y LA MANGA CLUB, S.L., sobre la rescisión del contrato de acceso a una red de cobre suscrito entre ambas entidades
CFT/DTSA/040/17 Resolución del conflicto de portabilidad de líneas móviles entre AIRE NETWORKS MEDITERRÁNEO y BB PHONE LEVANTE -LEMONVIL- .

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions