Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/049/19 CFT/DTSA/049/19
CFT/DTSA/059/19 Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso interpuesto por CABLE AIREWORLD, S.A.U. por facturación indebida en relación con el servicio marco en la urbanización La Nía, Alicante
CFT/DTSA/068/19 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el conflicto interpuesto por GRUPALIA INTERNET, S.A. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por la denegación del uso de la CRMO como parte de la oferta MARCO
CFT/DTSA/003/18 CFT/DTSA/003/18/IGUANA vs. TELEFÓNICA
CFT/DTSA/041/18 Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto por DRAGONET, CLOSENESS y RIOTELECOMM contra AVATEL.
CFT/DTSA/049/19 CFT/DTSA/049/19
CFT/DTSA/058/18 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por BT ESPAÑA COMPAÑIA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U., contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la solicitud de migración de varios puntos de conexión de la ORLA.
CFT/DTSA/057/17 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por VOIPED TELECOM, S.L. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la retención de pagos y la suspensión de la interconexión de llamadas hacia el número 11810.
CFT/DTSA/053/17 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por VOIPED TELECOM, S.L. contra TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA, S.A.U. en relación con la retención de pagos y la suspensión de la interconexión de llamadas hacia el número 11810.
CFT/DTSA/052/18 Resolución sobre el conflicto interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la solicitud de varios servicios de entrega de señal mediante fibra oscura.

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions