Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/044/18 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por 11811 NUEVA INFORMACIÓN TELEFÓNICA S.A.U. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U. por el servicio de tránsito a numeración 118AB.
CFT/DTSA/077/20 CFT/DTSA/077/20/PORTABILIDAD PREMIUM VOICE vs DIALOGA
CFT/DTSA/071/20 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de AXENT INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A. en el conflicto de acceso al servicio marco presentado contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.
CFT/DTSA/166/19 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales en el conflicto de interconexión planteado por DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. frente a XFERA MÓVILES S.A.
CFT/DTSA/955/14
CFT/DTSA/010/19 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras presentado por VIRSON COMUNICACIONES, S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE FORTUNA.
CFT/DTSA/134/19 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto de acceso a infraestructuras marco suscitado entre LYNTIA NETWORKS, S.A.U. y TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U.
CFT/DTSA/024/19 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto por NOVATIO COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE CANDELARIA.
CFT/DTSA/012/20 Resolución por la que se declara concluso por desistimiento el procedimiento relativo al conflicto presentado por SINEASEN, S.L. contra ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U.
CFT/DTSA/097/19 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A. frente al AYUNTAMIENTO DE MADRID.

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions