Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/174/19 Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de HAPPYNET BE WIFI S.L.U. por la que interpone un conflicto contra VODAFONE ESPAÑA S.A.U. en relación con la prestación del servicio de alquiler de circuitos.
CFT/DTSA/162/20 Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES S.L. frente a DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. por desaparición sobrevenida de su objeto.
CFT/DTSA/071/20 Resolución del conflicto de acceso a infraestructuras pasivas interpuesto por AXENT INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES S.A. frente a TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.
CFT/DTSA/187/20 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales de GRUPO EMPRESARIAL PELUCHE S.L. en el conflicto de acceso a las infraestructuras físicas de I-DE REDES ELÉCTRICAS INTELIGENTES S.A.U. en el municipio de Cox.
CFT/DTSA/151/20 Resolución sobre la solicitud de medidas provisionales en el conflicto de portabilidad planteado por INCOTEL SERVICIOS AVANZADOS S.L. frente a ORANGE ESPAGNE S.A.U.
CFT/DTSA/054/20 Resolución del conflicto entre Del-Internet y ADIF relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador en Tarragona.
CFT/DTSA/030/17
CFT/DTSA/011/17
CFT/DTSA/079/20 Resolución del conflicto interpuesto por Orange contra Telefónica relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador
CFT/DTSA/166/19 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. frente a XFERA MÓVILES S.A. por no haber alcanzado un acuerdo de interconexión directa entre sus redes.

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions