Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/012/20 Resolución por la que se declara concluso por desistimiento el procedimiento relativo al conflicto presentado por SINEASEN, S.L. contra ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.U.
CFT/DTSA/097/19 Resolución por la que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A. frente al AYUNTAMIENTO DE MADRID.
CFT/DTSA/069/19 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por ORANGE ESPAGNE, S.A.U. frente al AYUNTAMIENTO DE VALENCIA.
CFT/DTSA/029/19 Resolución del conflicto presentado por ANTENAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES, S.L. contra el AYUNTAMIENTO DE SANTOS DE LA HUMOSA.
CFT/DTSA/050/19 CFT/DTSA/050/19
CFT/DTSA/155/19 CFT/DTSA/155/19/PORTABILIDAD COLT vs. DIALOGA
CFT/DTSA/023/18 CFT/DTSA/023/18/WIFI360 vs. TELEFÓNICA MARCO
CFT/DTSA/133/19 Acuerdo por el que se declara concluso, por desistimiento del solicitante, el procedimiento relativo al conflicto interpuesto por BT ESPAÑA COMPAÑÍA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A. frente a ERZIA TECHNOLOGIES S.L.
CFT/DTSA/060/19 Acuerdo por el que se inadmite la solicitud de conflicto de acceso en relación con la renovación de una autorización de ocupación, interpuesta por ORANGE ESPAGNE, S.A. frente al AYUNTAMIENTO DE GANDÍA
CFT/DTSA/008/19 Resolución del conflicto de acceso entre AIREON y la DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS en relación con la información sobre infraestructuras físicas susceptibles de alojar redes de comunicaciones electrónicas.

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions