Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/067/18 CFT/DTSA/067/18/ORANGE vs INFOVOIP IMPAGOS TRÁFICO IRREGULAR
CFT/DTSA/022/19 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el conflicto interpuesto por TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. contra MASMOVIL BROADBAND S.A.U. por el uso de la oferta MARCo para entrega de señal.
CFT/DTSA/037/18 CFT/DTSA/037/18
CFT/DTSA/049/19 CFT/DTSA/049/19
CFT/DTSA/059/19 Acuerdo por el que se acepta el desistimiento del conflicto de acceso interpuesto por CABLE AIREWORLD, S.A.U. por facturación indebida en relación con el servicio marco en la urbanización La Nía, Alicante
CFT/DTSA/068/19 Resolución en virtud de la cual se procede a declarar concluso por desistimiento el conflicto interpuesto por GRUPALIA INTERNET, S.A. contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. por la denegación del uso de la CRMO como parte de la oferta MARCO
CFT/DTSA/003/18 CFT/DTSA/003/18/IGUANA vs. TELEFÓNICA
CFT/DTSA/041/18 Resolución por la que se pone fin al conflicto de acceso a infraestructuras interpuesto por DRAGONET, CLOSENESS y RIOTELECOMM contra AVATEL.
CFT/DTSA/049/19 CFT/DTSA/049/19
CFT/DTSA/058/18 Resolución del conflicto de acceso interpuesto por BT ESPAÑA COMPAÑIA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U., contra TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. en relación con la solicitud de migración de varios puntos de conexión de la ORLA.

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions