Conflictes

Resolem els conflictes que es puguin plantejar entre operadors o entre operadors i altres entitats que es beneficiïn de les obligacions d’accés i interconnexió, en relació amb les obligacions que estableix la Llei general de telecomunicacions i la seva normativa de desenvolupament.

En particular, tenim coneixement dels conflictes sobre les matèries següents:

  •  Accés, interconnexió i interoperabilitat.
  •  Conservació de la numeració (portabilitat).
  • Compartició d’infraestructures.
  • Entre prestadors de serveis de consulta telefònica i operadors de xarxes públiques telefòniques fixes.
  • Relatius a les condicions en què s’oferirà el servei a l’engròs d’accés a bandes de freqüència que estableix l’article 4.6. del Reial decret 458/2011, sobre actuacions en matèria d’espectre radioelèctric per al desenvolupament de la societat digital.
  • Itinerància.
  • Conflictes transfronterers quan una de les parts estigui establerta en un altre estat membre de la UE.
  • Gestió del múltiple digital.

 

Últimes resolucions

Últimos 10 conflictos en el ámbito telecomunicaciones
Número Asunto Fecha de resolución
CFT/DTSA/166/19 Resolución del conflicto de interconexión interpuesto por DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS S.A. frente a XFERA MÓVILES S.A. por no haber alcanzado un acuerdo de interconexión directa entre sus redes.
CFT/DTSA/035/20 Resolución por la que se declara concluso el conflicto de acceso a infraestructuras municipales presentado por ANTENAS Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓN S.L. frente al Ayuntamiento de Pioz.
CFT/DTSA/075/20 Resolución por la que se declara concluso el conflicto de portabilidad interpuesto por ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES S.L. frente a cinco operadores del GRUPO DIALOGA por desaparición sobrevenida de su objeto.
CFT/DTSA/014/19 CFT/DTSA/014/19/ALAI vs TELEFÓNICA y TME RETENCIÓN PAGOS 11862
CFT/DTSA/022/20 Resolución del conflicto entre Adamo Telecom Iberia S.A. y Edistribución Redes Digitales S.L.U. relativo al acceso a las infraestructuras físicas de este último operador en Vilanova del Vallès.
CFT/DTSA/096/19 CFT/DTSA/096/19/INCOTEL vs VODAFONE ONO y SINEASEN PORTABILIDAD
CFT/DTSA/029/20 CFT/DTSA/029/20
CFT/DTSA/030/20 CFT/DTSA/030/20/DESCONEXIÓN SERVICIOS XTRA Y XFERA vs. CABLEMULA
CFT/DTSA/155/19 CFT/DTSA/155/19/PORTABILIDAD COLT vs GRUPO DIALOGA
CFT/DTSA/173/19 CFT/DTSA/173/19/DESCONEXIÓN ACCESO XTRA TELECOM vs CANAL DON BENITO

Últims 10 conflictes en l’àmbit de les telecomunicacions